Onze Campagnes

Recht op vrijheid
banner
Begin 2011 is de Palestijnse Kinderrechten Coalitie een campagne gestart om aandacht te vragen voor de arrestatie en detentie van Palestijnse kinderen door het Israëlische leger, en de misstanden waarmee dit gepaard gaat. Wij roepen de Nederlandse regering en beleidsmakers op de Israëlische regering en haar Israëlische partners op deze misstanden aan te spreken.De Palestijnse Kinderrechten Coalitie wil graag benadrukken dat Nederland de verantwoordelijkheid heeft om erop toe te zien dat Israël het internationale recht respecteert en dat de Israëlische militaire autoriteiten de rechten van Palestijnse kinderen tijdens arrestatie, verhoor en detentie waarborgen, zoals internationaal-rechtelijk en in relevante internationale conventies is vastgelegd. Lees meer.

Recht op leven

thumbnail_al-majdalawi

Het fundamentele recht van kinderen op leven en bescherming moet gewaarborgd worden, conform internationaal recht en in het bijzonder met inachtneming van het VN-Kinderrechtenverdrag en de Vierde Geneefse Conventie. De internationale gemeenschap mag geen uitzondering maken voor Israël en er moet een einde komen aan het feit dat het schenden van de rechten van deze kinderen ongestraft blijft. De afgelopen jaren is er een alarmerende toename te signaleren van het aantal Palestijnse kinderen dat slachtoffer wordt van gerichte acties door het Israëlische leger. Alleen al van 2016 to en met 2018 zijn in de bezette Palestijnse gebieden 98 kinderen gedood en duizenden kinderen gewond geraakt als direct gevolg van dit geweld.  Lees meer.

Advertenties