Onze Campagnes

Palestijnse Kinderen in Israëlische Gevangenschap

banner
Begin 2011 is de Palestijnse Kinderrechten Coalitie een campagne gestart om aandacht te vragen voor de arrestatie en detentie van Palestijnse kinderen door het Israëlische leger, en de misstanden waarmee dit gepaard gaat. Wij roepen de Nederlandse regering en beleidsmakers op de Israëlische regering en haar Israëlische partners op deze misstanden aan te spreken.De Palestijnse Kinderrechten Coalitie wil graag benadrukken dat Nederland de verantwoordelijkheid heeft om erop toe te zien dat Israël het internationale recht respecteert en dat de Israëlische militaire autoriteiten de rechten van Palestijnse kinderen tijdens arrestatie, verhoor en detentie waarborgen, zoals internationaal-rechtelijk en in relevante internationale conventies is vastgelegd. Lees meer.

Gerechtigheid voor Palestijnse Kinderen

thumbnail_al-majdalawiDe afgelopen jaren is er een alarmerende toename te signaleren van het aantal Palestijnse kinderen dat slachtoffer wordt van gerichte acties door het Israëlische leger. Sinds 2014 zijn er op de Westelijke Jordaanoever 61 kinderen gedood en zijn er minstens 2935 kinderen gewond geraakt als direct gevolg van dit geweld. Recente incidenten tonen aan dat kinderen in toenemende mate slachtoffer van geweld van de Israëlische troepen zijn geworden, onder andere doordat er steeds vaker met scherp wordt geschoten op Palestijnse kinderen.Tijdens de aanvallen op Gaza in 2014 vonden 526 Palestijnse kinderen de dood. Dat is een kwart van het totaal aantal slachtoffers dat viel tijdens de 50 dagen dat Israël Gaza aanviel. Lees meer.

Advertenties