Onze Campagnes

Recht op vrijheid banner Begin 2011 is de Palestijnse Kinderrechten Coalitie een campagne gestart om aandacht te vragen voor de arrestatie en detentie van Palestijnse kinderen door het Israëlische leger, en de misstanden waarmee dit gepaard gaat. Wij roepen de Nederlandse regering en beleidsmakers op de Israëlische regering en haar Israëlische partners op deze misstanden aan te spreken.De Palestijnse Kinderrechten Coalitie wil graag benadrukken dat Nederland de verantwoordelijkheid heeft om erop toe te zien dat Israël het internationale recht respecteert en dat de Israëlische militaire autoriteiten de rechten van Palestijnse kinderen tijdens arrestatie, verhoor en detentie waarborgen, zoals internationaal-rechtelijk en in relevante internationale conventies is vastgelegd. Lees meer.

Recht op leven thumbnail_al-majdalawi

Kinderen in het bezette Palestijns gebied groeien op in een omgeving waar ze bijna dagelijks worden geconfronteerd met gewapend conflict. In Gaza leven kinderen voortdurend in angst voor geweld, waaronder de Israëlische aanval op Gaza in 2014 waarbij 1.462 Palestijnse burgers werden gedood, waaronder 551 kinderen. Tussen januari 2018 en juni 2019 zijn 68 jongens en 4 meisjes gedood en 8.528 jongens en 684 meisjes gewond geraakt door de Israëlische strijdkrachten.

Op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, blijft geweld tegen Palestijnse  kinderen een groot probleem. Veilige speelplekken zijn schaars, maar ook thuis, op school en op straat worden kinderen geconfronteerd met geweld van de Israëlische strijdkrachten en lopen ze het risico gewond te raken of te worden gedood.   Lees meer.