Persverklaring n.a.v. het bezoek Nederlandse mensenrechtenambassadeur Van Baar aan Israël/Palestina van 11 – 14 mei.

De Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap heeft kennis genomen van het bezoek van de Nederlandse mensenrechtenambassadeur Kees van Baar aan Israël/Palestina van 11 tot en met 14 mei 2015. Tijdens het bezoek zal hij ook de zorgen van de Nederlandse regering over de situatie van de Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap onder de aandacht van de Israëlische autoriteiten brengen.

De Nederlandse regering heeft al enkele stappen genomen met betrekking tot dit onderwerp. In juni 2013 bracht (voormalig) minister van Buitenlandse zaken Timmermans zijn zorgen over aan de (voormalige) minister van justitie Tzipi Livni. In 2014 heeft de Nederlandse ambassadeur in Tel Aviv de situatie van Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap onder de aandacht gebracht van Lt. Kolonel Hirsch, Hoofd Militaire Aanklager voor de Westelijke Jordaanoever.

Deze acties zijn het gevolg van de vele vragen en discussies die in de afgelopen vier jaar in het Nederlandse parlement aan de orde zijn geweest. De meesten daarvan waren een rechtstreeks resultaat van de campagne van de Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap.

De Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap verwelkomt de betrokkenheid van de Nederlandse regering in deze zaak. De Israëlische autoriteiten hebben gedurende de afgelopen vier jaar echter geen wezenlijke veranderingen in hun beleid en uitvoering aangebracht, dit ondanks toegenomen internationale kritiek op de schendingen van de rechten van de gedetineerde kinderen en toezeggingen van Israëlische zijde die daarop volgden. Daarom moet naar onze opvatting de Nederlandse regering consequenties verbinden aan het niet nakomen van internationale afspraken, die ook Israël heeft ondertekend.

 

De Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap benadrukt nogmaals onze stellige overtuiging dat deze kinderen het best worden beschermd door het toepassen van de volgende zes minimale gedragscodes waaraan het Israëlische leger en de politie zich moeten houden. Deze maatregelen zijn van bijzonder belang tijdens de eerste 48 uur na arrestatie wanneer de kinderen het kwetsbaarst zijn:

– GEEN arrestatie van kinderen in het midden van de nacht;

– GEEN kinderen in detentie tenzij het een uiterste maatregel is en voor een zo kort mogelijk passende duur.

– GEEN ondervraging van kinderen zonder bijstand van een advocaat;

– GEEN ondervraging van kinderen zonder audio- en video-opname;

– GEEN ondervraging van een kind zonder begeleidende ouder;

– GEEN kinderen in eenzame opsluiting;

 

We moeten concluderen dat Israël tot nu toe onwillig is zich in deze kwestie aan het internationaal recht te houden. Israël heeft het internationale verdrag voor de rechten van het kind in 1991 geratificeerd. Daarom mag worden verwacht en geëist dat het land het internationale verdrag voor de rechten van het kind onmiddellijk en volledig implementeert in al de gebieden die het bestuurd. In het algemeen is het moeilijk uitleggen dat Nederland het Samenwerkingsforum met Israël wil voortzetten terwijl het land zich weinig aantrekt van de kritiek van de Nederlandse regering en Brussel. We vragen van de Nederlandse regering en de Nederlandse mensenrechtenambassadeur een krachtig signaal te geven met de boodschap dat het negeren van elke kritiek uit Nederland consequenties heeft voor de samenwerking tussen beide landen. We dringen er bij de Nederlandse regering op aan de Israëlische regering onomwonden en vooral rechtstreeks duidelijk te maken dat zij de verdragen die door haar zijn ondertekend eerbiedigt.

Daarom moet naar onze opvatting de Nederlandse regering met Israël afspreken welke stappen worden ondernomen om de schendingen van de rechten van de gedetineerde kinderen op korte termijn te beëindigen.

 

 


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s