Brief aan de leden van de Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Geachte Kamerlid,

Met het oog op de behandeling van de begroting voor Buitenlandse Zaken in week 47, van 21 t/m 25 november a.s., vraagt de Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap uw aandacht voor:

  • De buitengerechtelijke executies van Palestijnse kinderen. Zie Bijlage
  • Het onderzoek naar de daders van deze buitengerechtelijke executies die volgens mensenrechtenorganisaties een wassen neus is. Zie bijlage
  • De zorgwekkende stijging in schendingen van de rechten van Palestijnse kinderen in Israëlische detentie. Zie bijlage

De verontrustende trend in het aantal buitengerechtelijke executies is het resultaat van een gewijzigd schietbeleid van de Israëlische regering waardoor militairen, politieagenten en particuliere beveiligingsmedewerkers het recht in eigen hand nemen. Moreel gezien is het doden van kinderen op geen enkele wijze goed te praten. Het fundamentele recht van kinderen op leven en bescherming moet gewaarborgd worden, conform internationaal recht en in het bijzonder met inachtneming van het VN-Kinderrechtenverdrag en de Vierde Geneefse Conventie. De internationale gemeenschap mag geen uitzondering maken voor Israël en er moet een einde komen aan het feit dat het schenden van de rechten van deze kinderen ongestraft blijft. We doen een beroep op u bij elke gelegenheid vragen te stellen, en de eerste gelegenheid daartoe is de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken.

De Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap stelt de leden van de Tweede Kamer de volgende vragen:

  1. Kan de Nederlandse regering bij haar Europese partners de discussie heropenen om druk te zetten op de Israëlische regering de veiligheid van Palestijnse kinderen te waarborgen?
  2. Kan Nederland de Israëlische autoriteiten aansporen een einde te maken aan de straffeloosheid die in de bezette Palestijnse gebieden heerst?
  3. Kan Nederland samen met haar Europese partners oproepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de daders van buitengerechtelijke executies en verder aandringen op toezicht op de naleving van de internationaal rechtelijke bepalingen?
  4. Kan de Kamer de minister vragen te onderzoeken welke mogelijkheden hij kan steunen om rechtstreekse toegang tot juridisch verweer mogelijk te maken voor de slachtoffers?

Hoogachtend,

 

Tjipke Bergsma, directeur War Child

Jan van der Kolk, co-voorzitter Kairos Sabeel Nederland

Guido van Leemput, coördinator United Civilians for Peace

Aloys van Rest, directeur Defence for Children

Galit Saporta, directeur gate48 – kritische Israëli’s in Nederland

Max Wieselmann, directeur Een Ander Joods Geluid

Mieke Zagt, directeur Tadamun

Ghada Zeidan, directeur Palestine Link


 

 

Bijlage 1

 

Buitengerechtelijke executies

De afgelopen jaren is er een alarmerende toename te signaleren van het aantal Palestijnse kinderen dat slachtoffer wordt van gerichte acties door het Israëlische leger. Sinds 2014 zijn er op de Westelijke Jordaanoever 61 kinderen gedood[1] en zijn er minstens 2935 kinderen gewond geraakt[2] als direct gevolg van dit geweld. Recente incidenten tonen aan dat kinderen in toenemende mate slachtoffer van geweld van de Israëlische troepen zijn geworden, onder andere doordat er steeds vaker met scherp wordt geschoten op Palestijnse kinderen.

Ter illustratie enkele recente voorbeelden van dit eerst-schieten-dan-vragen beleid. Op 20 september 2016 werd Issa Tarayra, een zestienjarige jongen uit Bani Naim, doodgeschoten nadat hij ervan beschuldigd werd dat hij een Israëlische soldaat had aangevallen met een mes. Bara’a Ramadan Owaisi, een dertienjarig meisje uit Qalqilia, werd een dag daarna neergeschoten bij een Israëlische controlepost. Ze was ongewapend en werd neergeschoten omdat ze niet onmiddellijk stopte op bevel van een soldaat.

 

Bijlage 2

 

Straffeloosheid en buitensporig geweld waaronder buitengerechtelijke executies

Het rapport The Occupation’s Fig Leaf van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem stelt dat de Militaire Politie Onderzoekseenheid (Military Police Investigating Unit – MPIU) geen grondig onderzoek doet, waardoor de waarheid niet boven tafel komt. Het rapport stelt dat het leger alles binnen zijn macht doet om te voorkomen dat aanklachten tegen soldaten die verantwoordelijk zijn voor het geweld tegen Palestijnen onderzocht worden, of dat daders vervolgd worden. Topambtenaren in Israël zijn tevreden met deze gang van zaken en de effectiviteit van dit systeem en verwerpen elke vorm van wezenlijke kritiek, ondanks het feit dat zij zich bewust zijn van de misstanden. Een groot aantal zaken wordt gesloten vanwege ‘tekort aan bewijs’.[3]

 

Een recenter rapport van B’Tselem, Whitewash Protocol[4], stelt dat net als tijdens eerdere onderzoeken naar het geweld, geen aandacht wordt besteed aan de verklaringen van de slachtoffers. Wij delen de conclusie van B’Tselem, dat het Israëlische onderzoek bepaalde praktijken verhult in plaats van deze praktijken aan het licht te brengen.

 

Kind Slachtoffers in Gaza

Tijdens de aanvallen op Gaza in 2014 vonden 526 Palestijnse kinderen de dood. Dat is een kwart van het totaal aantal slachtoffers dat viel tijdens de 50 dagen dat Israël Gaza aanviel. Dit grote aantal dodelijke slachtoffers is een direct gevolg van het ‘beleid tot vuren’ van het Israëlische leger. Daartoe behoorden ook luchtaanvallen op huizen. Hierdoor werden honderden mensen waaronder soms hele families gedood.

 

Bijlage 3

 

Kinderen in Israëlische gevangenschap

Rapporten van plaatselijke en internationale mensenrechtenorganisaties over Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap tonen aan dat er op belangrijke onderdelen geen verbetering in de situatie heeft plaatsgevonden. Volgens het recente rapport No way to treat a child[5] van Defence for Children International Palestine is Israël het enige land ter wereld dat jaarlijks 500 tot 700 kinderen voor militaire rechtbanken brengt. Het aantal kinderen in Israëlische gevangenissen is sinds februari 2009 niet zo hoog geweest als nu. In april 2016 zaten 414 Palestijnse minderjarigen in Israëlische detentie. Driekwart van de opgesloten kinderen krijgt te maken met geweld en mishandeling.

 

De coalitie heeft de Nederlandse regering eerder aangespoord werk te maken van het verbeteren van deze situatie. Wij verwezen naar het UNICEF-rapport uit 2013, Children in Israeli Military Detention, Observations and Recommendations, waaruit blijkt dat deze slechte behandeling van kinderen binnen het militaire systeem wijdverspreid, systematisch en geïnstitutionaliseerd is.[6] Recente rapporten laten zien dat de situatie van Palestijnse minderjarigen is verslechterd. Deze schendingen zijn in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag dat Israël in 1991 heeft geratificeerd.

 

[1] ‘Palestinian minors killed by Israeli security forces in the West Bank, after operation Cast Lead’, B’Tselem, oktober 2016, http://www.btselem.org/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-event/westbank/palestinian-minors-killed-by-israeli-security-forces

[2] ‘UN report: 1200 Palestinian children injured by Israeli forces in West Bank during 2014’, Mondoweiss, januari 2015, http://mondoweiss.net/2015/01/palestinian-children-israeli/, ‘Report of the Secretary-General on children and armed conflict (A/70/836–S/2016/360)’, UN, 2016, https://childrenandarmedconflict.un.org/countries-caac/occupied-palestinian-territory-and-israel/

[3]The Occupation’s Fig Leaf: Israel’s Military Law Enforcement System as a Whitewash Mechanism’, B’Tselem, mei 2016, http://www.btselem.org/publications/summaries/201605_occupations_fig_leaf

[4]Whitewash Protocol: The So-Called Investigation of Operation Protective Edge’, B’Tselem, september 2016, http://www.btselem.org/publications/summaries/201609_whitewash_protocol

[5] ‘No way to treat a child’, DCI – Palestine, april 2016,
http://www.dci-palestine.org/palestinian_children_in_the_israeli_military_detention_system

[6] ‘Children in Israeli Military Detention, Observations and Recommendations’, UNICEF, maart 2013,
http://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s