Je bent er geweest

9200000050999576In 24 indringende gedichten en illustraties betrekken Arie de Bruin (auteur) en Len Munnik (illustrator) de lezers bij de situatie van kinderen in Israël en Palestina. Een levendig beeld dat niemand onberoerd laat; een boekje om te lezen en te herlezen en met elkaar over te praten!

De rechten van kinderen komen in oorlogssituaties altijd in de knel en ook Palestijnse kinderen groeien op met angst en trauma’s, zeker als zij in militaire gevangenissen worden vastgezet. De auteur en illustrator zijn geïnspireerd door het gedachtegoed van de Pools-Joodse pedagoog en kinderarts Janusz Korczak, van wie uitspraken in dit boekje zijn opgenomen.

Met de opbrengsten van dit boek wordt het YMCA project “Post- trauma Rehabilitation of the Palestinian Ex-detainee Children in the West Bank” in Beit Sahour (Palestina) ondersteund.

Auteur: Arie de Bruin; Illustrator: Len Munnik

ISBN 978 94 91740 37 4 Prijs € 10,- (Levendig Uitgever, 2015)

Dit boekje is mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van Vredesorganisatie PAX, Kerk en Wereld, Kairos Palestina, Palestine Link en Vrienden van Sabeel Nederland. Het is te bestellen via:

Kairos Palestina Nederland/Vrienden van Sabeel Nederland

Jacobskerkhof 2

3511 BL  Utrecht

E-mail: info@kairospalestina.nl

Burgemeester van Leiden opent tentoonstelling over Palestijnse kinderen

Op 19 november is in Leiden de fototentoonstelling ‘Dit was mijn slaapkamer’ door Anne Paq/www.activestills.org over de situatie van Palestijnse kinderen IMG_3660_internetgeopend door burgemeester Lenferink en Aloys van Rest, directeur van Defence for Children.Vorig jaar is het 25-jarig bestaan van het VN-Kinderrechtenverdrag groots gevierd in Leiden. Dit jaar doen de gemeente Leiden en Defence for Children dit samen met de Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap.

IMG_3672_internetDe burgemeester benadrukt dat het roerige tijden zijn. Veel mensen vluchten voor geweld dat hen wordt aangedaan. Hele gezinnen zoeken een vellig onderkomen, die ze onder andere in de gemeente Leiden wordt geboden. In de Gaza Strook staan de bewoners structureel onder druk en zijn kinderen slachtoffer van de situatie die volwassenen veroorzaken. Dit is de reden dat de gemeente Leiden heeft gekozen om de tentoonstelling op het Stadhuis te laten zien.

Defence for Children is een logische partner voor de gemeente Leiden omdat ze in het Kinderrechtenhuis in Leiden gevestigd zijn. Defence for Children maakt onderdeel uit van de Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap. Uit die naam benadrukt Aloys van Rest dat het vragen van aandacht voor kwetsbare kinderen in de wereld, zoals de situatie waarin Palestijnse kinderen opgroeien, structureel nodig is. De fototentoonstelling ‘Dit was mijn slaapkamer’ geeft een gezicht aan de Palestijnse kinderen die in de Gaza Strook hun veilige omgeving zijn kwijtgeraakt. De gefotografeerde kinderen laten zien wat zij het meest missen uit hun slaapkamer.IMG_3701_internet

De tentoonstelling wordt getoond rond 20 november, de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind en is te zien tot en met 27 november in het Atrium van het Stadhuis in Leiden.

Brief aan de leden van de Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Geachte Kamerlid,

Met het oog op de behandeling van de begroting voor Buitenlandse Zaken in week 47, van 21 t/m 25 november a.s., vraagt de Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap uw aandacht voor:

 • De buitengerechtelijke executies van Palestijnse kinderen. Zie Bijlage
 • Het onderzoek naar de daders van deze buitengerechtelijke executies die volgens mensenrechtenorganisaties een wassen neus is. Zie bijlage
 • De zorgwekkende stijging in schendingen van de rechten van Palestijnse kinderen in Israëlische detentie. Zie bijlage

De verontrustende trend in het aantal buitengerechtelijke executies is het resultaat van een gewijzigd schietbeleid van de Israëlische regering waardoor militairen, politieagenten en particuliere beveiligingsmedewerkers het recht in eigen hand nemen. Moreel gezien is het doden van kinderen op geen enkele wijze goed te praten. Het fundamentele recht van kinderen op leven en bescherming moet gewaarborgd worden, conform internationaal recht en in het bijzonder met inachtneming van het VN-Kinderrechtenverdrag en de Vierde Geneefse Conventie. De internationale gemeenschap mag geen uitzondering maken voor Israël en er moet een einde komen aan het feit dat het schenden van de rechten van deze kinderen ongestraft blijft. We doen een beroep op u bij elke gelegenheid vragen te stellen, en de eerste gelegenheid daartoe is de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken.

De Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap stelt de leden van de Tweede Kamer de volgende vragen:

 1. Kan de Nederlandse regering bij haar Europese partners de discussie heropenen om druk te zetten op de Israëlische regering de veiligheid van Palestijnse kinderen te waarborgen?
 2. Kan Nederland de Israëlische autoriteiten aansporen een einde te maken aan de straffeloosheid die in de bezette Palestijnse gebieden heerst?
 3. Kan Nederland samen met haar Europese partners oproepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de daders van buitengerechtelijke executies en verder aandringen op toezicht op de naleving van de internationaal rechtelijke bepalingen?
 4. Kan de Kamer de minister vragen te onderzoeken welke mogelijkheden hij kan steunen om rechtstreekse toegang tot juridisch verweer mogelijk te maken voor de slachtoffers?

Hoogachtend,

 

Tjipke Bergsma, directeur War Child

Jan van der Kolk, co-voorzitter Kairos Sabeel Nederland

Guido van Leemput, coördinator United Civilians for Peace

Aloys van Rest, directeur Defence for Children

Galit Saporta, directeur gate48 – kritische Israëli’s in Nederland

Max Wieselmann, directeur Een Ander Joods Geluid

Mieke Zagt, directeur Tadamun

Ghada Zeidan, directeur Palestine Link


Doorgaan met het lezen van “Brief aan de leden van de Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken”

Tentoonstelling ‘Dit was mijn slaapkamer’

Een fototentoonstelling door Anne Paq , www.activestills.org

Op donderdag 19 november openen burgemeester Henri Lenferink en Aloys van Rest, directeur Defence for Children, de tentoonstelling ‘Dit was mijn slaapkamer’. De Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap nodigt u van harte uit om bij deze opening aanwezig te zijn.

009-133A3778 copie_ilya_pass klein zonder wit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:             donderdag 19 november           

Tijd:                 inloop 13.15 uur, opening 13.30 uur

Locatie:            atrium stadhuis Leiden, Stadhuisplein 1

Aanmelden:      info@defenceforchildren.nl

De gemeente Leiden en Defence for Children vragen aandacht voor de rechten van alle kinderen.
Dit jaar doen zij dat samen met de Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap. De tentoonstelling ‘Dit was mijn slaapkamer’ vraagt aandacht voor Palestijnse kinderen die in de Gaza Strook hun veilige omgeving zijn kwijtgeraakt. De gefotografeerde kinderen laten zien wat zij het meest missen uit hun slaapkamer.

Deze tentoonstelling wordt getoond rond 20 november, de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, en is te bekijken tot 27 november in het atrium van het stadhuis van de gemeente Leiden.

Ernstige zorgen over gevangenneming Palestijnse kinderen

In een brandbrief aan de Tweede Kamer schrijft de Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap ernstige zorgen te hebben over de verslechterende situatie van Palestijnse kinderen. Ondanks inspanningen van diverse kinderrechtenorganisaties en de Coalitie zelf zijn er geen tastbare verbeteringen zichtbaar en nemen de kinderrechtenschendingen toe. “Derden zoals Nederland hebben onder het internationaal recht een verantwoordelijkheid om hiertegen op te treden”, schrijft de Coalitie. Een scherpe interventie van de Nederlandse regering is daarom hard nodig. In september zaten maar liefst 156 Palestijnse kinderen in militaire detentie.

De Palestijnse Kinderen Coalitie verzoekt de Kamerleden om er bij de minister van Buitenlandse Zaken op aan te dringen dat Nederland een voortrekkersrol neemt in het agenderen van de schendingen. De coalitie raadt concreet aan om actief en zichtbaar toezicht te houden op de militaire rechtbanken waar kinderen moeten voorkomen. Dit houdt in dat de Nederlandse Vertegenwoordiging in Israël en de bezette Palestijnse gebieden de rechtszittingen regelmatig bezoekt. Verder vraagt de Coalitie onder meer om de Nederlandse handel in honden aan Israël tegen te houden die nu nog worden ingezet tegen Palestijnse burgers in de bezette gebieden.

Zorgwekkend zijn de noodmaatregelen die Israël recent heeft genomen waaronder minimumcelstraffen (vier jaar) voor kinderen die stenen gooien en ruimere mogelijkheden voor het toepassen van geweld door politie en militairen. Rechters maken geen onderscheid tussen kinderen en volwassenen en straffen onschuldige familieleden van stenengooiers met boetes en het intrekken van uitkeringen.

De familie van kinderen die verdacht worden van een steekpartij kunnen te maken krijgen met het afbreken van hun woningen. Ook is besloten dat de politie toestemming krijgt om op mensen te schieten als naar de indruk van een politieagent het leven van een omstander in gevaar is. Voorheen was die toestemming tot schieten er alleen als het leven van een agent in direct gevaar was.

De afgelopen maanden zijn zeker tien kinderen omgekomen door geweld. Ook verloren zes kinderen een oog als gevolg van een schietincident. De Coalitie verwacht dat het aantal incidenten de komende tijd nog verder toeneemt omdat de burgemeester van Jeruzalem, burgers oproept om wapens te dragen en te schieten bij het vermoeden van een aanval.

De coalitie – waarin Defence for Children, Een Ander Joods Geluid, Gate48, Kairos, Palestine Link, Tadamun, United Civilians for Peace en War Child samenwerken – hoopt dat de Tweede Kamer tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken op 17, 19 en 19 november 2015 minister Koenders van Buitenlandse Zaken tot actie maant.

Brief aan de programmacommissies van de Nederlandse politieke partijen

Geachte leden van de programmacommissie van…,

Met het oog op de vaststelling van uw partijprogramma voor de verkiezingen van 15 maart 2017, wil de Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap graag uw aandacht vragen voor de schendingen van de rechten van Palestijnse kinderen die onder de Israëlische bezetting leven. Deze schendingen zijn in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag dat Israël in 1991 heeft geratificeerd. Leden van de coalitie hebben de regering eerder aangespoord werk te maken van deze situatie, zoals blijkt uit de mensenrechtenrapportage (zie dit rapport, pagina 49). Wij vatten deze systematische schendingen samen in de volgende punten:

 • Buitengerechtelijke executies (extra-judicial killings) van kinderen
  Er vindt een alarmerend aantal buitengerechtelijke executies van kinderen plaats op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Volgens Defense for Children International – Palestine (DCIP) zijn er sinds 5 oktober 2015 in totaal 27 Palestijnse kinderen gedood door het Israëlische leger, waarvan sommigen – volgens de Israëlische autoriteiten – betrokken waren bij steekincidenten. Uit diverse videobeelden blijkt echter dat minderjarige verdachten werden gedood hoewel zij geen mes bij zich droegen. Ook zijn verdachten gedood nadat het mes al was weggenomen, of in situaties waarin zij geen enkele bedreiging vormden voor de gewapende Israëlische soldaten. Zie ook de brief hierover van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem, gericht aan premier Netanyahu.
 • Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap
  Rapporten van lokale en internationale mensenrechtenorganisaties laten op belangrijke onderdelen geen verbetering zien in de situatie van Palestijnse kinderen in Israëlische detentie. Volgens het rapport ‘No way to treat a child’ van Defense for Children International – Palestine uit april 2016 is Israël het enige land ter wereld dat jaarlijks 500 tot 700 kinderen voor militaire rechtbanken brengt. Het aantal kinderen in Israëlische gevangenissen is sinds februari 2009 niet zo hoog geweest als nu. In april 2016 zaten 414 Palestijnse minderjarigen in Israëlische detentie. Driekwart van de opgesloten kinderen krijgt te maken met geweld en mishandeling. Uit het rapport van UNICEF (maart 2013) blijkt dat deze slechte behandeling van kinderen binnen het militaire systeem wijdverspreid, systematisch en geïnstitutionaliseerd is. In Bulletin No. 2 (februari 2015) stelt UNICEF dat de meldingen van mogelijke mishandeling van kinderen tijdens arrestatie, transport, verhoor en detentie niet significant in aantal zijn afgenomen in 2013 en 2014. Recente rapporten laten echter zien dat de situatie van Palestijnse minderjarigen niet verbeterd is, maar juist is verslechterd. De gevolgen op lange termijn voor de kinderen zijn buitengewoon ernstig.
 • Palestijnse kinderarbeid in Israëlische agrarische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever
  Volgens het rapport Ripe for Abuse van Human Rights Watch (april 2015) werken honderden Palestijnse kinderen in de landbouw in Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Het rapport meldt situaties waarin Palestijnse kinderen van slechts 11 jaar oud circa 19 dollar verdienen voor een hele dag arbeid. Velen stoppen met school en werken in omstandigheden die als gevolg van het gebruik van pesticiden, gevaarlijke apparatuur en de extreme hitte gevaarlijk zijn.

Deze drie punten beschrijven de alarmerende situatie van Palestijnse kinderen onder de Israëlische bezetting. Deze Palestijnse kinderen moeten worden beschermd en hun rechten en veiligheid moeten worden gewaarborgd. Het feit dat schendingen van hun rechten ongestraft blijven en Israël zijn verantwoordelijkheid hiervoor ontloopt, vraagt om interventie van derde partijen, waaronder de Nederlandse regering. Zij moeten het fundamentele recht van kinderen op leven en bescherming waarborgen, dit in overeenstemming met het internationaal recht en in het bijzonder met het VN-Kinderrechtenverdrag en de Vierde Geneefse Conventie.

Wij dringen er bij uw partij op aan om deze belangrijke kwesties opnieuw op de politieke agenda te zetten en hieraan aandacht te geven in uw verkiezingsprogramma, door u te richten op concrete Nederlandse beleidsmaatregelen richting Israël die de rechten van Palestijnse kinderen onder de Israëlische bezetting waarborgen en hun veiligheid garanderen.

 

Hoogachtend,

Tjipke Bergsma, directeur War Child

Jan van der Kolk, co-voorzitter Kairos Sabeel Nederland

Guido van Leemput, coördinator United Civilians for Peace

Aloys van Rest, directeur Defence for Children Nederland

Galit Saporta, directeur gate48 – kritische Israëli’s in Nederland

Max Wieselmann, directeur Een Ander Joods Geluid

Mieke Zagt, directeur Tadamun

Ghada Zeidan, directeur Palestine Link

NEW REPORT Operation Protective Edge, a War Waged on Gaza’s Children

presentation by Defense for Children International Palestine (DCIP)

Saturday the 4th of July, 14:00 at the Kinderrechtenhuis: Hooglandse Kerkgracht 17-G, Leiden

OPEReportCover.WarWagedOnGazaChildren-web

Operation Protective Edge in July 2014 claimed the lives of 2,220 Palestinians, including at least 1,492 civilians. DCIP independently verified the deaths of 547 Palestinian children, 535 of them as a direct result of Israeli attacks. Five Israeli civilians, including a child, and 67 Israeli soldiers also lost their lives. Nearly 68 percent of children killed by Israeli forces during Operation Protective Edge were 12 years old or younger (362 out of 535).

Speakers:
Ivan Karakashian, head of advocacy and communications department (DCIP)

Brad Parker, attorney and advocacy officer US Program (DCIP)

The speakers will present and share the findings of DCI-P’s investigation into the Palestinian child fatalities during Operation Protective Edge in July 2014 and discuss how to work on protecting children’s rights in Gaza.

Moderator:
Maartje Berger, legal advisor (Defence for Children Internationaal Nederland, DCI-NL)

The discussion is organized by The Dutch coalition for Palestinian children and Tadamun in the Netherlands

Koenders: “situatie van Palestijnse minderjarige gevangenen zeer zorgelijk”

Op 20 mei 2015 hield de Tweede Kamer een debat over “de situatie in Israël en Gaza”. Eén van de daarbij behandelde onderwerpen was de onverminderd slechte situatie voor Palestijnse kinderen die door Israëlische leger in detentie worden genomen.

Nederland organiseert aan het eind van dit jaar een Samenwerkingsforum waarin de economische samenwerking tussen beide landen centraal staat. Van Bommel (SP) wilde dat het lot van Palestijnse kinderen in Israëlische detentie een reden zou zijn om Israël binnen het Samenwerkingsforum te bekritiseren. Een motie van die strekking (“verzoekt de Nederlandse regering, gevolgen te verbinden aan hoe de bilaterale betrekkingen met Israël worden vormgegeven indien het land in strijd met het Verdrag inzake de rechten van het kind blijft handelen,”) werd ontraden door de minister (“Die ontraad ik. Er wordt gevraagd om de bilaterale betrekkingen anders vorm te geven, terwijl wij die juist op dit punt met enig succes vormgeven”) en uiteindelijk verworpen tijdens de stemmingen van dinsdag 26 mei.

Ter toelichting vermelden wij hier de argumenten van minister Koenders voor de afwijzing van de motie:

“Dan kom ik bij de motie op stuk nr. 404 van het lid Van Bommel over de rechten van het kind. Daarin wordt, constaterende dat Israël met betrekking tot Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap al jaren handelt in strijd met het verdrag, de Nederlandse regering verzocht gevolgen te verbinden aan de manier waarop de bilaterale betrekkingen met Israël worden vormgegeven indien het land in strijd met het Verdrag inzake de rechten van het kind blijft handelen. Dat is op zich een belangrijk punt, maar hierin is de Nederlandse regering juist “chef de ville” in Israël. Dat wil zeggen dat Nederland op dit punt juist de voorloper, maar ook de trekker en de voorzitter is.

De situatie van Palestijnse minderjarige gevangenen is zeer zorgelijk. De impact op de Palestijnse gemeenschap is groot, onder andere vanwege de nachtelijke arrestaties. Op een aantal punten boeken we voortgang en daar wil ik ook mee voortgaan. Zo zijn er bijvoorbeeld enkele hervormingen doorgevoerd. Die hebben onze bijzondere aandacht. Ik verwijs ook naar de Kamerbrief van januari jl. over dit onderwerp. Ook de mensenrechtenambassadeur is ten aanzien van dit punt naar Israël gegaan. Op verschillende punten die erin staan, zijn we dus precies bezig in de richting waar de heer Van Bommel op doelt. In februari 2014 heeft er een aantal veranderingen plaatsgevonden. Zij moeten worden versterkt, bijvoorbeeld ten aanzien van de nachtelijke arrestaties en de dagvaardingen, en de vermindering daarvan.

UNICEF publiceerde een tweede voortgangsrapportage in februari 2015. Met UNICEF werken we aan een verbetering van de situatie. Het rapport van UNICEF wijst op twee hervormingen: een exercitie met betrekking tot het aantal arrestaties in de Westbank en het in september van kracht worden van Military Order 1745, die inhoudt dat ondervragingen aan beperkingen onderhevig zijn. Voorts verwijst het rapport naar de bevindingen van het Human Rights Council in november 2014, waarin het gaat om het niet in de praktijk brengen van militaire decreten en het aan de orde stellen van arrestaties van Palestijnse minderjarigen die vaak zonder volledige procedurele rechten in detentie worden vastgezet. Nederland loopt in vergelijking met andere landen voorop. Ik ben het ermee eens dat het een gering aantal hervormingen is, maar het is van belang om door te zetten. Ik ben ook zeer bereid om de Kamer daarover te rapporteren, want dit is natuurlijk niet aanvaardbaar.”

Persverklaring n.a.v. het bezoek Nederlandse mensenrechtenambassadeur Van Baar aan Israël/Palestina van 11 – 14 mei.

De Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap heeft kennis genomen van het bezoek van de Nederlandse mensenrechtenambassadeur Kees van Baar aan Israël/Palestina van 11 tot en met 14 mei 2015. Tijdens het bezoek zal hij ook de zorgen van de Nederlandse regering over de situatie van de Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap onder de aandacht van de Israëlische autoriteiten brengen.

De Nederlandse regering heeft al enkele stappen genomen met betrekking tot dit onderwerp. In juni 2013 bracht (voormalig) minister van Buitenlandse zaken Timmermans zijn zorgen over aan de (voormalige) minister van justitie Tzipi Livni. In 2014 heeft de Nederlandse ambassadeur in Tel Aviv de situatie van Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap onder de aandacht gebracht van Lt. Kolonel Hirsch, Hoofd Militaire Aanklager voor de Westelijke Jordaanoever.

Deze acties zijn het gevolg van de vele vragen en discussies die in de afgelopen vier jaar in het Nederlandse parlement aan de orde zijn geweest. De meesten daarvan waren een rechtstreeks resultaat van de campagne van de Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap.

De Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap verwelkomt de betrokkenheid van de Nederlandse regering in deze zaak. De Israëlische autoriteiten hebben gedurende de afgelopen vier jaar echter geen wezenlijke veranderingen in hun beleid en uitvoering aangebracht, dit ondanks toegenomen internationale kritiek op de schendingen van de rechten van de gedetineerde kinderen en toezeggingen van Israëlische zijde die daarop volgden. Daarom moet naar onze opvatting de Nederlandse regering consequenties verbinden aan het niet nakomen van internationale afspraken, die ook Israël heeft ondertekend.

 

De Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap benadrukt nogmaals onze stellige overtuiging dat deze kinderen het best worden beschermd door het toepassen van de volgende zes minimale gedragscodes waaraan het Israëlische leger en de politie zich moeten houden. Deze maatregelen zijn van bijzonder belang tijdens de eerste 48 uur na arrestatie wanneer de kinderen het kwetsbaarst zijn:

– GEEN arrestatie van kinderen in het midden van de nacht;

– GEEN kinderen in detentie tenzij het een uiterste maatregel is en voor een zo kort mogelijk passende duur.

– GEEN ondervraging van kinderen zonder bijstand van een advocaat;

– GEEN ondervraging van kinderen zonder audio- en video-opname;

– GEEN ondervraging van een kind zonder begeleidende ouder;

– GEEN kinderen in eenzame opsluiting;

 

We moeten concluderen dat Israël tot nu toe onwillig is zich in deze kwestie aan het internationaal recht te houden. Israël heeft het internationale verdrag voor de rechten van het kind in 1991 geratificeerd. Daarom mag worden verwacht en geëist dat het land het internationale verdrag voor de rechten van het kind onmiddellijk en volledig implementeert in al de gebieden die het bestuurd. In het algemeen is het moeilijk uitleggen dat Nederland het Samenwerkingsforum met Israël wil voortzetten terwijl het land zich weinig aantrekt van de kritiek van de Nederlandse regering en Brussel. We vragen van de Nederlandse regering en de Nederlandse mensenrechtenambassadeur een krachtig signaal te geven met de boodschap dat het negeren van elke kritiek uit Nederland consequenties heeft voor de samenwerking tussen beide landen. We dringen er bij de Nederlandse regering op aan de Israëlische regering onomwonden en vooral rechtstreeks duidelijk te maken dat zij de verdragen die door haar zijn ondertekend eerbiedigt.

Daarom moet naar onze opvatting de Nederlandse regering met Israël afspreken welke stappen worden ondernomen om de schendingen van de rechten van de gedetineerde kinderen op korte termijn te beëindigen.

 

 

Voortgangsrapport (MCW) Military Court Watch

Naar aanleiding van de tweede verjaardag van het UNICEF-rapport heeft Military Court Watch (MCW) een Voortgangsrapport over de ontwikkelingen gepubliceerd. Het Voortgangsrapport behandelt zowel jurisprudentie als de praktijk tijdens in de afgelopen twee jaar. Het Voortgangsrapport stelt vast dat Israël een aantal inspanningen heeft gedaan met betrekking tot een voortgaande dialoog, aanpassingen van het militaire recht en de heruitgave van de standaardprocedures voor militaire operaties. Ondanks dit alles is de mishandeling van kinderen nog steeds “wijdverbreid, systematisch en geïnstitutionaliseerd”.

Om de rapport te lezen klik hier