De Coalitie

gate48 igate48_logo-web-rgb1s een platform voor Israëli’s die in Nederland wonen en die de bezetting van Palestijns gebied veroordelen en oproepen tot de beëindiging ervan. De stichting werd in 2007 opgezet door drie Israëlische vrouwen die in Nederland leven en doet dienst als platform voor alle Israëli’s in Nederland die een kritische blik op het conflict willen uitdragen. gate48 organiseert publieke bijeenkomsten, tentoonstellingen, film vertoningen, lezingen en lobby bijeenkomsten. Onze activiteiten dragen een bron van hoop uit naar het voorbeeld van Palestijnen en Israëli’s die zicht verenigd verzetten tegen de bezetting en die samen werken om een rechtvaardig oplossing voor allen te bewerkstelligen.

Defence for Children – Nederland komt op voor alle kinderen in Nederland en daarbuiten. Defence for Children wil dat alle kinderrechten worden gerespecteerd. Gepassioneerd geeft Defence for Children invulling aan het werk van door vanuit het juridisch kader vasthoudend en gebaseerd op gedegen vooronderzoek de belangenbehartiging van kinderen ter hand te nemen. Defence for Children vormt samen met ECPAT een organisatie die zich inzet voor de rechten van het kind.

Een Ander Joods Geluid is een actiegroep, die zich – juist uit verbondenheid met het lot en het voortbestaan van Israël – het politieke debat en de kritische meningsvorming over Israël en de bezette Palestijnse gebieden ten doel stelt. De organisatie staat onder meer voor: dialoog en wederzijds respect in plaats van geweld en machtsmisbruik; gelijke kansen en rechten voor alle bevolkingsgroepen; en het realiseren van een levensvatbare Palestijnse staat naast Israël, met Jeruzalem als hoofdstad van twee staten. Een Ander Joods Geluid laat door middel van acties en verklaringen zijn stem horen en tracht daarmee invloed uit te oefenen op de politiek, de publieke opinie en de Joodse gemeenschap.

Palestine Link is een authentiek en onafhankelijk geluid van Palestijnen in Nederland en een professioneel kennis- en dienstencentrum. De mensen achter Palestine Link kennen als geen ander de sociaaleconomische, historische culturele en politieke ontwikkelingen in de regio, evenals het Nederlandse en Europese Midden-Oostenbeleid. Palestine Link verdedigt Palestijnse nationale- en mensenrechten, en bevordert Palestijnse belangen. Het wil de Palestijnse kwestie op een positieve manier op de agenda zetten door mythes en stereotypen te bestrijden en bruggen te slaan tussen individuen en organisaties in Nederland en Palestina.

The Rights Forum is een kenniscentrum op het gebied van de kwestie-Palestina/Israël, opgericht op initiatief van voormalig minister-president Dries van Agt. De organisatie startte haar werkzaamheden in 2009. Als stichtingsdatum geldt 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.

 

De Werkgroep Kairos-Sabeel–Nederland vraagt aandacht voor de voortdurende schending van de rechten van Palestijnen en baseert zich daarbij op het gedachtengoed van het Kairos-document van Palestijnse christenen en de bevrijdingstheologie van Sabeel in Jeruzalem. Speerpunten zijn: Bekendheid geven in kerk en samenleving aan de dringende oproep van Palestijnse christenen, aan het onrecht van de bezetting van hun land en aan maatregelen tegen de bezetting; en het bevorderen van reizen naar het Land waarbij ontmoeting met Palestijnen en hun situatie een plaats hebben. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verantwoorde theologie over Israël.

 

 

 

 

Voor meer informatie of voor media-verzoeken kunt u terecht bij:

gate48 – Platform voor Kritische Israëli’s in Nederland

info@gate48.org