Obliterated Families

Fototentoonstelling in Kriterion Amsterdam 14-1-2017 – 12-2-2017133a8119


Obliterated Families is een project/tentoonstelling van fotografe Anne Paq en journaliste Ala Qandil. De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Palestijnse Kinderrechten Coalitie.

 

 

Opening van de fototentoonstelling op zaterdag 14 januari

Anne Paq en Ala Qandil zullen aanwezig zijn bij de opening. De opening zal om 15:00 beginnen met de vertoning van de film Flying Paper (2012) door Nitin Sawhney & Roger Hill, over een groep Palestijnse kinderen die kleur aan hun leven proberen te geven met een poging tot het Guinness World Record ‘meeste vliegers tegelijk in de lucht’.

133a8112Over de expositie:

Tijdens de Israëlische aanval op de Gazastrook in 2014 verloren 142 Palestijnse families drie of meer familieleden. Sommige families werden volledig weggevaagd. #ObliteratedFamilies vertelt het verhaal van enkele van deze families, van de geliefden die gedood werden en van hen die achterbleven.

Anne Paq is een bekroonde Franse fotografe die al gedurende meer dan een decennium verslag doet van verhalen uit Palestina. Zij is lid van het fotografencollectief Activestills.

Ala Qandil is een Palestijns-Poolse journaliste, voormalig correspondent van het Pools Pers Agentschap, die de laatste twee Israëlische militaire offensieven in Gaza in 2012 en 2014 heeft meegemaakt en verslagen.

De afgelopen jaren is er een alarmerende stijging te signaleren van het aantal Palestijnse kinderen dat slachtoffer wordt van gerichte acties door het Israëlische leger. Tijdens de aanvallen op Gaza in 2014 vonden 526 Palestijnse kinderen de dood. Dat is een kwart van het totaal aantal slachtoffers dat viel tijdens de 50 dagen dat Israël Gaza aanviel. Sinds 2014 zijn er op de Westelijke Jordaanoever 61 kinderen gedood en zijn er minstens 2935 kinderen gewond geraakt als direct gevolg van dit geweld. Recente incidenten tonen aan dat kinderen in toenemende mate slachtoffer van geweld van de Israëlische troepen zijn geworden, onder andere doordat er steeds vaker met scherp wordt geschoten op Palestijnse kinderen.

De verontrustende trend in het aantal buitengerechtelijke executies is het resultaat van een gewijzigd schietbeleid van de Israëlische regering waardoor militairen, politieagenten en particuliere beveiligingsmedewerkers het recht in eigen hand nemen zonder hiervoor gestraft te worden. Het doden van kinderen is op geen enkele wijze goed te praten. Het fundamentele recht van kinderen op leven en bescherming moet gewaarborgd worden, conform internationaal recht en in het bijzonder met inachtneming van het VN-Kinderrechtenverdrag en de Vierde Geneefse Conventie. De internationale gemeenschap mag geen uitzondering maken voor Israël en er moet een einde komen aan het feit dat het schenden van de rechten van deze kinderen ongestraft blijft. 133a8132

Meer informatie over het project:     obliteratedfamilies.com/en

Meer informatie over de film:            flyingpaper.org

Meer informatie over Kriterion:        www.kriterion.nl