Palestijnse Kinderen in Israëlische Gevangenschap

picdci

Sinds het begin van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden in 1967 worden er in Israëls militaire gerechtshoven Palestijnse kinderen, sommigen niet ouder dan 12 jaar, veroordeeld en in Israël gevangengezet. Een groot deel van hen wordt in het midden van de nacht gearresteerd door zwaarbewapende soldaten en geboeid en geblinddoekt meegenomen naar detentiecentra, die vaak gelegen zijn in Israëls nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Mishandeling van deze kinderen tijdens arrestatie en ondervraging komt veelvuldig voor, en leidt in de meeste gevallen tot een veelvoud aan bekentenissen en veroordelingen door de militaire rechtbank.

Elk jaar worden 500 tot 700 Palestijnse minderjarigen gearresteerd, ondervraagd en vastgezet door het Israëlisch leger. Zestig procent van deze kinderen wordt ‘s nachts gearresteerd, waarbij veelal sprake is van willekeur. Zij worden in een groot aantal gevallen pijnlijk vastgebonden, geblinddoekt en met geweld ondervraagd, zonder bijzijn van een advocaat en de ouders. Deze intimiderende en veelal gewelddadige behandeling brengt de overgrote meerderheid van de kinderen ertoe schuld te bekennen, in de hoop om zo snel mogelijk de gevangenis te kunnen verlaten.

Begin 2011 is de Palestijnse Kinderrechten Coalitie een campagne gestart om aandacht te vragen voor de arrestatie en detentie van Palestijnse kinderen door het Israëlische leger, en de misstanden waarmee dit gepaard gaat. Wij roepen de Nederlandse regering en beleidsmakers op de Israëlische regering en haar Israëlische partners op deze misstanden aan te spreken, om daarmee de situatie van deze gearresteerde en gedetineerde kinderen te verbeteren.

De Coalitie herhaalt daartoe de zes eisen die het eerder heeft opgesteld:·       

  • GEEN enkel kind mag berecht worden binnen een militaire rechtssyteem dat een eerlijk proces in de weg staat·       
  • GEEN ondervraging van kinderen zonder bijstand van een advocaat·       
  • GEEN ondervraging van kinderen zonder audio- en video-opname·       
  • GEEN ondervraging van kinderen zonder begeleidende ouder·       
  • GEEN arrestatie van kinderen in het midden van de nacht·       
  • GEEN kinderen in eenzame opsluiting·     

Sinds het begin van de campagne heeft de Coalitie verschillende successen weten te boeken. Palestijnse kinderrechten zijn in Den Haag op de agenda gezet. Voormalig Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans heeft zich meerdere malen uitgesproken vóór een verbetering van de situatie waarin deze kinderen zich bevinden. In gesprekken met onder meer Israëlisch Minister van Justitie Tzipi Livni heeft Nederland deze kwestie verder aangekaart. Verschillende Kamerleden, van SP en PvdA tot CDA en VVD, hebben Kamervragen gesteld over misstanden. Eind 2013 publiceerde Minister Timmermans een aparte Kamerbrief waarin hij zijn plan van aanpak op dit punt verder uiteenzette, onder meer door financiële steun toe te zeggen aan Palestijnse en Israëlische organisaties die zich inzetten voor Palestijnse kinderrechten.

 

20 december 2017

Hoeveel soldaten zijn er nodig om een ​​Palestijns kind te arresteren?

De wrede arrestaties van Palestijnse kinderen door het Israëlisch leger zijn door de jaren heen een routine geworden. Dit ondanks de vele rapporten over deze kwestie door Palestijnse, Israëlische en internationale mensenrechtenorganisaties (het meest recente, door HaMoked en B’Tselem, werd een maand geleden door de Palestijnse Kinderrechten Coalitie – PKC – naar alle leden van de Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer gestuurd).

Sinds het ‘Jeruzalem-besluit’ van Trump, op 6 december door de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra als ‘onverstandig en contraproductief ‘ bestempeld, werd de toch al kwetsbare situatie in Israël/ Palestina enkel explosiever. Een direct resultaat van deze verklaring is een toename in machtsvertoon dat leidt tot willekeurige arrestaties van Palestijnse kinderen, sommigen slechts 7 of 8 jaar oud. Video’s en foto’s van deze niet te negeren onwettige praktijken zijn in de afgelopen 13 dagen gepubliceerd. (Sommige van de video’s zijn hier te zien).

Israëlische soldaten arresteren de 16-jarige Fawzi Muhammad al-Junaydi, in Hebron op 7 op december j.l. (Wisam Hashlamoun/Flash90)

De internationale gemeenschap heeft de gewelddadige methoden van arrestatie, ondervraging en opsluiting van Palestijnse kinderen door de Israëlische bezettingsautoriteiten nooit voldoende bekritiseerd. Het Nederlandse parlement heeft de situatie van Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap vele malen besproken maar naast diplomatieke gebaren heeft de Nederlandse politiek nooit een zinvolle, proactieve interventie uitgeoefend. De situatie verslechtert aanzienlijk en Palestijnse kinderen die hun leven lang onder brute bezetting leven verdienen hoop en gerechtigheid. 

Werkelijke veranderingen komen enkel door effectieve druk van buitenaf. In dit licht kan de Nederlandse politiek een voorbeeld nemen aan het Amerikaanse congreslid Betty McCollum. Zij introduceerde vorige maand de Promoting Human Rights by Ending Israeli Military Detention of Palestinian Children Act, wetgeving om te voorkomen dat Amerikaanse belastingdollars de detentie en mishandeling van Palestijnse kinderen door het Israëlische leger ondersteunen. (Volledige tekst hier)

Wij verwachten van de Nederlandse volksvertegenwoordigers en regering op een vergelijkbaar concrete wijze aan hun Israëlische collega’s duidelijk te maken dat wat Nederland betreft bepaalde grenzen principieel zijn. Het hardvochtige systeem van arrestatie, verhoor en opsluiting van Palestijnse kinderen door Israël overschrijdt dergelijke beginselen, al vele jaren lang.  Wij roepen de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement op dat zij de staat Israël als bezetter en als partij in het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind verantwoordelijk houden voor de schendingen van internationaal erkende mensenrechten van burgers, waaronder kinderen.  

De coalitie herhaalt daartoe de tien eisen die het eerder heeft opgesteld:·       

GEEN enkel kind mag berecht worden binnen een militaire rechtssyteem, dat een eerlijk proces in de weg staat·       

GEEN ondervraging van kinderen zonder bijstand van een advocaat·       

GEEN ondervraging van kinderen zonder audio- en video-opname·       

GEEN ondervraging van kinderen zonder begeleidende ouder·       

GEEN arrestatie van kinderen in het midden van de nacht·       

GEEN kinderen in eenzame opsluiting·       

GEEN kinderen in detentie, tenzij het uiterste maatregel is en voor een zo kort mogelijk passende duur·       

GEEN blootstelling van kinderen aan enige vorm van fysiek geweld; elke verklaring die als gevolg daarvan wordt afgelegd moet worden uitgesloten·       

GEEN blinddoek bij kinderen tijdens arrestatie·       

ALLE geloofwaardige beschuldigingen van foltering en mishandeling moeten grondig en onpartijdig worden onderzocht in overeenstemming met internationale normen, en daders moeten onmiddellijk worden berecht

 

Advertenties