Recht op vrijheid

picdci

Sinds het begin van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden in 1967 worden er in Israëls militaire gerechtshoven Palestijnse kinderen, sommigen niet ouder dan 12 jaar, veroordeeld en in Israël gevangengezet. Een groot deel van hen wordt in het midden van de nacht gearresteerd door zwaarbewapende soldaten en geboeid en geblinddoekt meegenomen naar detentiecentra, die vaak gelegen zijn in Israëls nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Mishandeling van deze kinderen tijdens arrestatie en ondervraging komt veelvuldig voor, en leidt in de meeste gevallen tot een veelvoud aan bekentenissen en veroordelingen door de militaire rechtbank.

Elk jaar worden 500 tot 700 Palestijnse minderjarigen gearresteerd, ondervraagd en vastgezet door het Israëlisch leger. Zestig procent van deze kinderen wordt ‘s nachts gearresteerd, waarbij veelal sprake is van willekeur. Zij worden in een groot aantal gevallen pijnlijk vastgebonden, geblinddoekt en met geweld ondervraagd, zonder bijzijn van een advocaat en de ouders. Deze intimiderende en veelal gewelddadige behandeling brengt de overgrote meerderheid van de kinderen ertoe schuld te bekennen, in de hoop om zo snel mogelijk de gevangenis te kunnen verlaten.

Begin 2011 is de Palestijnse Kinderrechten Coalitie een campagne gestart om aandacht te vragen voor de arrestatie en detentie van Palestijnse kinderen door het Israëlische leger, en de misstanden waarmee dit gepaard gaat. Wij roepen de Nederlandse regering en beleidsmakers op de Israëlische regering en haar Israëlische partners op deze misstanden aan te spreken en duidelijk te maken dat de intimiderende en veelal gewelddadige behandeling van deze gearresteerde en gedetineerde kinderen beëindigt dient te worden.

De Coalitie herhaalt daartoe de zes eisen die het eerder heeft opgesteld:·       

  • GEEN enkel kind mag berecht worden binnen een militaire rechtssysteem dat een eerlijk proces in de weg staat·       
  • GEEN ondervraging van kinderen zonder bijstand van een advocaat·       
  • GEEN ondervraging van kinderen zonder audio- en video-opname·       
  • GEEN ondervraging van kinderen zonder begeleidende ouder·       
  • GEEN arrestatie van kinderen in het midden van de nacht·       
  • GEEN kinderen in eenzame opsluiting·     

Sinds het begin van de campagne heeft de Coalitie verschillende successen weten te boeken. Palestijnse kinderrechten zijn in Den Haag op de agenda gezet. Voormalig Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans heeft zich meerdere malen uitgesproken vóór een verbetering van de situatie waarin deze kinderen zich bevinden. In gesprekken met onder meer Israëlisch Minister van Justitie Tzipi Livni heeft Nederland deze kwestie verder aangekaart. Verschillende Kamerleden, van SP en PvdA tot CDA en VVD, hebben Kamervragen gesteld over misstanden. Eind 2013 publiceerde Minister Timmermans een aparte Kamerbrief waarin hij zijn plan van aanpak op dit punt verder uiteenzette, onder meer door financiële steun toe te zeggen aan Palestijnse en Israëlische organisaties die zich inzetten voor Palestijnse kinderrechten.