2017

Hoeveel soldaten zijn er nodig om een ​​Palestijns kind te arresteren?

Israëlische soldaten arresteren de 16-jarige Fawzi Muhammad al-Junaydi, in Hebron op 7 op december j.l. (Wisam Hashlamoun/Flash90)

De wrede arrestaties van Palestijnse kinderen door het Israëlisch leger zijn door de jaren heen een routine geworden. Dit ondanks de vele rapporten over deze kwestie door Palestijnse, Israëlische en internationale mensenrechtenorganisaties (het meest recente, door HaMoked en B’Tselem, werd een maand geleden door de Palestijnse Kinderrechten Coalitie – PKC – naar alle leden van de Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer gestuurd).

Sinds het ‘Jeruzalem-besluit’ van Trump, op 6 december door de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra als ‘onverstandig en contraproductief ‘ bestempeld, werd de toch al kwetsbare situatie in Israël/ Palestina enkel explosiever. Een direct resultaat van deze verklaring is een toename in machtsvertoon dat leidt tot willekeurige arrestaties van Palestijnse kinderen, sommigen slechts 7 of 8 jaar oud. Video’s en foto’s van deze niet te negeren onwettige praktijken zijn in de afgelopen 13 dagen gepubliceerd. (Sommige van de video’s zijn hier te zien).

De internationale gemeenschap heeft de gewelddadige methoden van arrestatie, ondervraging en opsluiting van Palestijnse kinderen door de Israëlische bezettingsautoriteiten nooit voldoende bekritiseerd. Het Nederlandse parlement heeft de situatie van Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap vele malenbesproken maar naast diplomatieke gebaren heeft de Nederlandse politiek nooit een zinvolle, proactieve interventie uitgeoefend. De situatie verslechtert aanzienlijk en Palestijnse kinderen die hun leven lang onder brute bezetting leven verdienen hoop en gerechtigheid. 

Werkelijke veranderingen komen enkel door effectieve druk van buitenaf. In dit licht kan de Nederlandse politiek een voorbeeld nemen aan het Amerikaanse congreslid Betty McCollum. Zij introduceerde vorige maand de Promoting Human Rights by Ending Israeli Military Detention of Palestinian Children Act, wetgeving om te voorkomen dat Amerikaanse belastingdollars de detentie en mishandeling van Palestijnse kinderen door het Israëlische leger ondersteunen. (Volledige tekst hier)

Wij verwachten van de Nederlandse volksvertegenwoordigers en regering op een vergelijkbaar concrete wijze aan hun Israëlische collega’s duidelijk te maken dat wat Nederland betreft bepaalde grenzen principieel zijn. Het hardvochtige systeem van arrestatie, verhoor en opsluiting van Palestijnse kinderen door Israël overschrijdt dergelijke beginselen, al vele jaren lang.  Wij roepen de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement op dat zij de staat Israël als bezetter en als partij in het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind verantwoordelijk houden voor de schendingen van internationaal erkende mensenrechten van burgers, waaronder kinderen.  

De coalitie herhaalt daartoe de tien eisen die het eerder heeft opgesteld:·       

GEEN enkel kind mag berecht worden binnen een militaire rechtssyteem, dat een eerlijk proces in de weg staat·       

GEEN ondervraging van kinderen zonder bijstand van een advocaat·       

GEEN ondervraging van kinderen zonder audio- en video-opname·       

GEEN ondervraging van kinderen zonder begeleidende ouder·       

GEEN arrestatie van kinderen in het midden van de nacht·       

GEEN kinderen in eenzame opsluiting·       

GEEN kinderen in detentie, tenzij het uiterste maatregel is en voor een zo kort mogelijk passende duur·       

GEEN blootstelling van kinderen aan enige vorm van fysiek geweld; elke verklaring die als gevolg daarvan wordt afgelegd moet worden uitgesloten·       

GEEN blinddoek bij kinderen tijdens arrestatie·       

ALLE geloofwaardige beschuldigingen van foltering en mishandeling moeten grondig en onpartijdig worden onderzocht in overeenstemming met internationale normen, en daders moeten onmiddellijk worden berecht