Rapporten

Children and armed conflict Report, of the Secretary-General (augstus 2019)

Op 2 augustus 2019 is in de VN Veiligheidsraad een door Virginia Gamba (namens de Verenigde Naties speciaal vertegenwoordiger voor kinderen en gewapend conflict) geschreven rapport  besproken. Dit rapport geeft aan dat Israëlische Veiligheidstroepen in 2018 56 Palestijnse kinderen hebben gedood en 2.733 verwond. Volgens dit rapport zijn 23.188 Palestijnse kinderen in de bezette Palestijnse Gebieden slachtoffer geworden van interventies door Israëlische veiligheidstroepen in of nabij scholen (in 50% van de gevallen betrof het schieten met scherpe munitie, traangasgranaten en geluidsgranaten). 1.768 kinderen kregen van Israël geen (of met veel vertraging) vergunning voor medische behandeling buiten Gaza. Israëlische veiligheidstroepen zijn, op basis van dit rapport, één van de grote schenders van rechten van kinderen. Het rapport kan hier gevonden worden.

 

Joint report by HaMoked and B’Tselem: Unprotected: The Detention of Palestinian Teenagers in East Jerusalem (oktober 2017)

Dit rapport, is een weerslag van gesprekken met 60 minderjarige jongens die door de Israëlische autoriteiten zijn gearresteerd in de periode van mei 2015 tot oktober 2016 in bezet Oost-Jeruzalem.

Uit het onderzoek blijkt een systematische schending van de eigen Israëlische regels voor arrestatie, verhoor en detentie. De werkelijkheid zoals deze in het rapport wordt beschreven laat zien hoe het Israëlische rechtssysteem functioneert, en hoe  schendingen van de rechten van de Palestijnse bevolking van Oost-Jeruzalem  hier onderdeel van uitmaken. Het rapport kan hier gevonden worden.

B’Tselem: The Occupation’s Fig Leaf – Israel’s Military Law Enforcement System as a Whitewash Mechanism (mei 2016)

Dit rapport beschrijft de redenen achter het besluit van mensenrechtenorganisatie B’Tselem om klachten niet meer te verwijzen naar militaire wetshandhaving. Het is gebaseerd op informatie verzameld van honderden klachten die B’Tselem heeft gerapporteerd met het leger, verschillende militaire onderzoeken en veel vergaderingen met ambtenaren. Het rapport kan hier gevonden worden en een samenvatting kunt u hier vinden.

Defence for Children: No Way to Treat a Child (april 2016)

Israel heeft de dubieuze onderscheiding om het enige land in de wereld te zijn dat systematisch 500-700 kinderen per jaar in militaire rechtbanken vervolgd. Israël heeft sinds 2012 maandelijks gemiddeld 204 Palestijnse kinderen in hechtenis gehouden. DCI – Palestine heeft de verklaringen van 429 kinderen uit de West Bank die tussen 2012 en 2015 vastzaten verzameld en beschrijft deze gegevens. Het rapport kan hier gevonden worden.

Military Court Watch: Children in Israeli Military Detention – Progress Report (april 2015)

Twee jaar na de publicatie van het UNICEF rapport heeft MCW een eigen beschrijving van ontwikkelingen bij wet en in de praktijk in de periode van interventie. MCW beschrijft dat minstens 87 procent van de aanbevelingen van UNICEF niet voldoende worden geïmplementeerd en dat de mishandeling van kinderen die in contact komen met het systeem nog steeds op grote schaal geïnstitutionaliseerd gebeurd. Het rapport kunt u hier vinden.

UNICEF: Children in Israeli Military Detention – Observations and Recommendations (februari 2015)

Sinds maart 2013 is UNICEF in dialoog met de Israëlische autoriteiten over de rechten van kinderen in militaire detentie en over specifieke acties die kunnen worden opgezet om de bescherming van deze kinderen te verbeteren. Het dialoog focust op wat een kind ervaart wanneer het gearresteerd en opgesloten wordt en in contact wordt gebracht met Israëlische autoriteiten. Het rapport kunt u hier vinden.

Nederlandse multi disciplinaire expertgroep: Palestijnse kinderen en militaire detentie (april 2014)

In april 2014 werden de resultaten van een Nederlandse onderzoeksmissie naar de bezette Palestijnse gebieden en Israël, in de vorm van het rapport ‘Palestijnse kinderen en militaire detentie’, gepresenteerd bij de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Een groep Nederlandse experts op het gebied van kinder- en internationaal recht, pedagogie, kinder- en jeugdpsychiatrie en criminologie bezocht het gebied in november 2013 op uitnodiging van gate48 -Platform voor kritische Israëli’s in Nederland en Palestine Link. Beide organisaties zijn lid van de Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap. Het rapport is hier te vinden. En hier in het Engels.

UNICEF: Children in Israeli Military Detention – Observations and Recommendations (februari 2013)

UNICEF heeft de praktijken met betrekking tot kinderen die in contact komen met het militaire detentie systeem beschreven in dit rapport. Het rapport bekijkt ook of het militaire detentie systeem conform is aan internationale verdragen aangaande kinderrechten en inhumane behandeling van mensen. Het rapport kan hier gevonden worden en een Nederlandse samenvatting kunt u hier vinden.

Military Court Watch: Two boys, two laws: The discriminatory application of law in the West Bank (september 2013)

Het doel van dit rapport is om aandacht te vragen over de situatie van twee rechtstelsels die op het moment binnen één systeem en van één autoriteit gelden en het gebruik ervan uitsluitend afhangt van hun ras of nationale identiteit. Het rapport kunt u hier vinden.

Defence for Children: Bound, Blindfolded and Convicted – Children held in military detention (april 2012)

Het rapport beschrijft de verklaringen van 311 kinderen die in Israëlische militaire detentie vastgehouden zijn. Het rapport focust op de periode tussen de arrestatie en het moment dat het voor het eerst voor de militaire rechtbank wordt gebracht. De verklaringen onthullen onder andere dat het grootste deel van de kinderen midden in de nacht worden opgepakt als onderdeel van angstaanjagende militaire invallen. Het rapport is hier te vinden.

B’Tselem: No Minor Matter (juli 2011)

Het rapport behandelt de schending van de rechten van Palestijnse kinderen die door Israël zijn gearresteerd op verdenking van het gooien van stenen. Tussen 2005 en 2010 zijn er meer dan 800 Palestijnse kinderen vervolgd in het militaire rechtssysteem voor het gooien van stenen. Het rapport beschrijft de confrontatie van de kinderen met het systeem en hoe hun rechten niet worden nageleefd. Het rapport kan hier (rechtsboven) worden gevonden en voor meer informatie kunt u hier terecht.